Seriespill

OPEN SERIEN starter opp igjen 17. oktober!

Open serien er for alle, kollegaer, familie, naboer, vennegjenger osv.
En trenger ikke ha curlet før, vi hjelper dere i gang!

Det spilles kamper fortrinnsvis tirsdag kl 18.00 og 20.00.

Open-serie avgift er kr 2500 per lag. Og du må være medlem i klubben for å delta.

Dere kan leie alt av utstyr (kost og sko ) for 350 kr per sesong. Se ellers regler lenger nede på siden.

Samle sammen et lag med 3 til 6 spillere.

Om en ikke klarer å samle minimum 3 personer, eller du ikke har noe lag å stille med, så ta kontakt så hjelper vi deg med å finne et lag.

Kontaktperson for Open Serien: Tor Sigfred Engedal: engedal85@gmail.com sms: 90691363.

Bli medlem i dag!!

Trykk for innmelding i klubben

Husk å be om å få bli medlem på facebook gruppen vår.
Her deles diverse informasjon fortløpende, og dere kommer lett i kontakt med andre medlemmer. https://www.facebook.com/groups/324771231603112

All info om lag, divisjoner, kampoversikt og resultater finner du på her på Curlingresultater.no

 

Regler for Open Seriespill

1.Oppmøte

Kampstart kl 18.00 og 20.00 fortrinnsvis tirsdager. Lagene disponerer banen dette tidspunktet. De første 10 minutt kan brukes til trening/oppvarming. Kampen skal starte senest 10 minutt etter oppsettet, kan starte tidligere hvis begge lag er klar.

Dersom et lag ikke har møtt opp innen 30 minutt etter oppsett, taper laget kampen 0-6.

Omberamming av kamper tillates. Dette må avtales mellom skip på hvert lag i god tid før kampstart. Viktig å melde fra om endringer, ta kontakt med Tor Sigfred Engedal. ( engedal85@gmail.com) 

I kamper hvor motstander ikke møter kan kamptiden anvendes til trening.

 1. Varighet
  Kampene spilles med 6 runder á 8 steiner innenfor tildelt banetid.

Dersom lagene ser at kampen ikke blir ferdig innenfor tidsrammen må lagenes lagledere innbyrdes avtale om å redusere antall steiner i sisterunden (for eksempel fra 8 til 6 eller 4 steiner – må være partall slik at rett lag får siste stein).

Curling er en gentlemansport og det er viktig med fair play. Uthaling av tid respekteres ikke.

3. Laget
Laget består av 4 spillere, 1’ er, 2’er, 3’er og 4’er. En av disse velges til Skip.

 • Skip er vanligvis 4’er, men intet krav.
 • Viseskip er vanligvis 3’ere, men intet krav.
 • Kamp med 3 spillere, 2 spillere setter 3 steiner hver, sistemann 2 steiner.
 • 3 spillere er nok dersom OK for motstander. Spiller nr 1 sender da stein 1,2 og 3, spiller nr 2 sender stein 4,5 og 6, siste spiller sender stein 7 og 8.
 • Et lag kan ha 2 reserver (totalt 6 spillere på en kamp).
 • Man kan kun sette inn reserver mellom omgangene.
 • Man kan rullere på posisjonene mellom omgangene.
 1. Curlingbanen
  Banen er en 44,5 meter lang og 5 meter bred (min 4.27 m) isflate med en sirkel, «boet» risset inn i, eller malt på isen i hver ende av banen. Diameter på boet er 3.66 meter og de tre sirklene har fått navn etter hvor store de er: 12 fot, 8 fot og 4 fot.

På hver side av banen er det plassert en «hack». En hack er en blokk som gir deg motstand når du sparker fra.

 1. Spillet
 2. Spillet går ut på å få egne steiner nærmere boets sentrum enn motstanders beste stein.
 3. 8 steiner pr lag i hver runde. 1`er setter de to første, 2`er de to neste osv.
 4. Lagene setter annenhver stein.
 5. Lag som setter stein: En spiller setter stein. To spillere følger stein og koster. Skip/viseskip er i boet. Alle spillere kan koste egne steiner frem til tee-line. Bak tee-line er det kun 1 spiller som har lov å koste på egen stein
 6. Lag som ikke setter stein: Alle på laget skal forholde seg stille og ikke forstyrre spillende lag. Alle skal oppholde seg mellom hog-lines med følgende unntak: a) Skip/viseskip kan stå i området bak boet. b) Den som skal sette neste stein kan stå bak hack. Kun skip/viseskip kan koste: a) motstanderens stein bak tee-line. b) egne steiner etter at de er satt i bevegelse.
 7. Det gis 1 score pr. stein som er inni boet og nærmere sentrum enn motstanderens nærmeste.
 8. Vinner av en runde starter neste runde. Ved uavgjort runde starter det laget som startet denne runden også neste runde.
 9. Vinner av kamp i serien får 2 poeng
 10. Det skal kåres en vinner i hver kamp. Ved uavgjort spilles det ekstraomgang, ved 0 poeng i ekstraomgang taper den som har siste stein.
 11. Tabellen i Open serien sorteres etter henholdsvis poeng, innbyrdes oppgjør, antall + score poeng (+score = egne score – motstanderens score) og egne score.
 12. Spillets gang
 13. Det gjøres tee-dragning om hvilket lag som skal setter første stein.
 14. Når banen har 2 hack-er, skal høyrehendte bruke høyre hack og venstrehendte venstre hack.
 15. Når en stein settes, er den i spill når den når tee-line ved hack. Bare dersom den ikke har nådd tee-line kan steinen settes på ny.
 16. Steinen må slippes for den berører nærmeste hog line.
 17. Stein er brent og skal tas ut av spill når den: a) Ikke er sluppet når den når nærmeste hog line. b) Berører sidelinjene i banen. c) Blir berørt av spiller eller kost før den ligger i ro.
 18. For at en stein skal være med i spillet, må den stoppe mellom hog-line som er lengst borte fra hvor steinen settes fra og back-line.
 19. Steiner som blir truffet av brente steiner legger tilbake på plass.
 20. Kost stein for å påvirke hastighet og curl.
 21. Steiner som ligger i «Free guard sone» (området mellom hog-line og tee-line) kan ikke blir slått ut før av stein nr. 3 til et lag. De kan berøres og flyttes av stein 1 eller 2, men må være i spill når de stopper. Blir de slått ut av stein 1 eller 2, fjernes steinen som slår ut og berørte steiner legges tilbake på plass.
 22. Setter en spiller feil stein (feil farge): Spill som normalt. Når steinen har stoppet byttes den med rett stein (ingen straff)
 23. Setter man stein utenfor tur: Spill som normalt. Fortsett med annenhver stein. Alltid ulempe for laget som satte steinen utenfor tur.
 24. Antall score pr. runde legges sammen etter 6 runder for å få totalscore.

Comments are closed.