Tid for årsmøte.

Årsmøtet avholdes 23.03.2023 kl 18:00 i Kuleisen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 09.03.2023 til post@haugesundcurlingklubb.no. Du finner mal til forslagskjema HER.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet, dette vil bli sendt ut på e-post.  

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Haugesund Curlingklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Haugesund Curlingklubbs klubbhåndbok som ligger tilgjengelig på nettsiden se link. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Heidi Kjærland (styreleder) kontaktes på tlf: 41512646, eller mail: heidi.kjerland@gmail.com


Velkommen til årsmøte!

Comments are closed.