Fritidskassen

Fritidskassen erstatter fritidskortet!

Ingen skal falle ut av fritidsaktiviteter på grunn av dårlig økonomi.

Det er budskapet fra Haugesund kommune selv om Fritidskortet er borte. Fra august innførte kommunen derfor Fritidskassen for barn og unge i Haugesund som lever i familier med periodevis eller langvarig vanskelig økonomi. Tilbudet gjelder dem i alderen 6-18 år.

Det gamle Fritidskortet dekket kun penger til kontingentutgifter. Gjennom Fritidskassen kan du få støtte til medlemsavgift, treningsavgift, deltakeravgift, turneringer og ikke minst treningsleirer.

Når prisene på strøm, drivstoff, mat – ja, stort sett alt – stiger, er det mer enn nok grunner til at folk kan ha det vanskelig nå.

Vi oppfordrer derfor alle som strever økonomisk om å ta kontakt. Haugesund kommune understreker at opplegget er taushetsbelagt for alle involverte.

Vår tillits- og kontaktperson i Haugesund Curlingklubb er:

Heidi Kjærland

Telefon: 41512646

E-post: heidi.kjerland@gmail.com

Hvordan få støtte:

I tillegg til tillitspersonen i curlingklubben kan du ta kontakt med kontaktlærer, sosiallærer, helsesykepleier, saksbehandler i NAV, barnevern, flyktningtjenesten eller lignende.

Tillitspersonene kontakter så Haugesund kommune, som tar en skjønnsmessig vurdering på hvor mye de kan bruke.

Kvalifiserer du til ordningen, sender klubben kopi av faktura til Haugesund kommune, som betaler fakturaen direkte til Haugesund Curlingklubb.

Du trenger altså bare si fra til tillitspersonen, så ordner klubben og Haugesund kommune resten 🙂

Les mer om fritidskassen

Comments are closed.