Velkommen til Årsmøte!

Årsmøtet avholdes 29.02. 2024 kl 18:00 i Kuleisen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 15.02. til post@haugesundcurlingklubb.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet, dette vil bli sendt ut på e-post.  

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Haugesund Curlingklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Haugesund Curlingklubbs klubbhåndbok som ligger tilgjengelig på nettsiden.

 Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Heidi Kjærland (styreleder) kontaktes på tlf: 41512646, eller mail: heidi.kjerland@gmail.com

Enkel bevertning
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

Comments are closed.