Årsmøte 2022

Det kalles herved inn til Årsmøte i klubben.

Styret innkaller herved til årsmøte i Haugesund Curlingklubb.

Årsmøtet avholdes 17.03.2022 kl 18:00 i Kuleisen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 0303.2022 til heidi.kjerland@gmail.com. Det ønskes at mal brukes, se link .

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet, dette vil bli sendt ut på e-post.  

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Haugesund Curlingklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Haugesund Curlingklubbs klubbhåndbok som ligger tilgjengelig på nettsiden se link. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Heidi Kjærland (styreleder Haugesund Curlingklubb) kontaktes på tlf: 41512646.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret  

Comments are closed.