Innkalling til årsmøte i Haugesund Curlingklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Haugesund Curlingklubb. Se innkalling.
Årsmøtet avholdes den 27. mars 2019 klokken 19:00 i Møterom 4 i Kuleisen.
Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 13. mars 2019 til
post@haugesundcurlingklubb.no
Fullstendig sakliste finner du her
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og
ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om
stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret

Comments are closed.