Instilling/forslag fra styret I Haugesund Curlingklubb

Behandles på ekstraordinært årsmøte 22. Mars 2018

Revisorer :
* Styret har ikke pr dags dato forslag til Revisorer, foreslår at vi alle prøver å finne kandidater frem
til det ekstraordinære årsmøte. Om vi ikke har noen benkeforslag, foreslår jeg at det er det nye
styret sitt ansvar å få dette på plass.

Valg komite:
* Bjarne Dalen ( Formann)
* Daniel Spildet
* Synnøve Nornes
* Ronny Skaar ( Varamedlem)

Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett :
* Forslag at dette bestemmes av styret til enhver tid.

Mvh
Styret
Haugesund Curlingklubb

Categories: Hovedsiden

Comments are closed.