INNKALLING ÅRSMØTE – HAUGESUND CURLINGKLUBB 201

Tid: 17. mars 2016 – Klokken 19.00

Sted: Ishallen – møterom

Saker:

 • Åpning av møte
 • Godkjenning av stemmeberettigede
 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Valg av møteleder
 • Valg av referent
 • Valg av 2 personer til å underskrive protokoll
 • Valg av styre
 • Regnskap for 2014
 • Budsjett for 2015
 • Andre saker iht vedtekter – kontigent
 • Eventuelt

Etter endt årsmøte vil det bli en orientering ang bygging av Curlinghall – Anleggskomiteen

Vel møtt!

Hilsen Styret

Categories: Hovedsiden

Comments are closed.